De War Badge
Actuele versie: http://oud.fablabamersfoort.nl/en/comment/1006

Painting with foil cutter decals

By Timo on Mon 6 Feb 2017 10:31:46
Authors: 

Timo Ammerlaan

An electrical instrument gets the extra personal touch with a nice paintjob. With the foil cutter, you can make it truly unique!
Machines: 

vinylcutter

Difficulty: 

Average

Construction time: 
40.00Hours
Cost estimation : 
€25.00
Parts: 
 • Het stuk dat je wilt verven
 • The piece you want to paint
 • Een stuk van het liefst hetzelfde materiaal, maar wat mag mislukken zodat je daar op kunt experimenteren
 • A disposable piece, preferably of the same material, to experiment on first
 • Spuitlak
 • Spray paint:
 1. Grondverf, primer
 2. Je kleur, your colour
 3. Transparante finish (optioneel, maar zeker de extra tijd waard!), transparent finish (optional, but worth it!)
 • Schuurpapier, korrel 150 en korrel 400 of hoger (ik heb 1000 gebruikt)
 • Sanding paper, grit 150 and 400 or higher (I used grit 1000)
 • Stickervel
 • Stickerfoil
 • Schilderstape
 • Paper masking tape
 • Stofmasker
 • Dust mask
Step by step instructions: 

Verfvolgorde / Paint order

 • Grondverf
 • Primer
 • Schuren
 • Sanding
 • Grondverf, schuren, etc. tot het mooi vlak is
 • Primer, sanding, etc. until the surface is smooth
 • De kleur van je sjabloon, alles wat je afplakt met je sjabloon krijgt deze kleur
 • The colour of your decals, everything you mask with you foil will be this colour
 • Sjabloon aanbrengen
 • Apply the decal
 • De andere (achtergrond) kleur aanbrengen
 • Apply the other (background) colour
 • Folie lostrekken
 • Remove the foil
 • Transparante lak
 • Transparent coat
 • schuren
 • Sanding
 • transparante lak, (eventueel schuren, etc) tot het mooi vlak is. Hoe meer lagen transparante lak, hoe slijtvaster.
 • Transparent coat, (optional sanding, etc) until the surface is smooth. The more layers of transparent coats, the more durable your paintjob will be.

Het voorwerp op de computer krijgen / Getting an image of your object in the computer

 • Maak een foto of een scan van je voorwerp, zo recht van boven als mogelijk zodat je een goed bovenaanzicht hebt, en dat de achtergrond duidelijk verschilt
 • Take a picture of your object, from above. Keep it in the middle above your object to reduce the perspective distortion. The background should have a good contrast with the object.
 • Open de foto in Inkscape
 • Open the picture in Inkscape
 • met Path > Trace bitmap kun je de foto omzetten in een vector tekening, probeer de threshold waardes zo in te stellen dat je voorwerp er goed uitkomt
 • Use Path > Trace bitmap to convert the image to a vector drawing. Try tweaking the threshold values a bit to get a better result
 • Verwijder de afbeelding, zodat je de vector overhoudt
 • Remove the original image, leaving the vector image behind
 • Verwijder de ongewenste artefacten die er in zijn gekomen bij de Trace bitmap bewerking
 • Remove all unwanted artefacts that may have popped up in the Trace bitmap operation
 • Groepeer de losse lijnen die je nu hebt van je voorwerp
 • Group the separate lines that you now have in your drawing
 • Je kunt de tekening minder complex maken met Path>Simplify, daar kan de computer een hoop sneller van worden
 • You can simplify your drawing with Path>Simplify, this can significantly improve your computer's performance
 • Als het niet lukt een vector te krijgen met trace bitmap, zul je het handmatig moeten doen met bezier curves
 • If trace bitmap does not give a workable result, you will have to make a vector drawing yourself using bezier curves
 • Wanneer je het voorwerp goed in beeld heb, kun je je sjabloon dat erop moet komen ontwerpen
 • When you have a proper image of your object, you can start designing your decal

Ontwerpen van het sjabloon / Designing the decal

 • Houd er rekening mee dat je met sjablonen werkt, zwevende stukken zoals het rondje in de 'O' zullen problemen op kunnen leveren, er is wel speciale folie die je kunt plakken over je folie om dit te verhelpen, maar het is een hoop gepriegel
 • Keep in mind that your are working with sticker foil, floating pieces like the circle in an 'O' will be difficult to apply properly. We have special foil available in the Fablab to help with this, but it will still be a pain to get them in place
 • Teken met vectors, de foliesnijder begrijpt alleen vector lijnen
 • Always draw with vectors, the foil cutter can not understand anything else
 • Je kunt je objecten vullen, maar voor het sturen naar de foliesnijder is het aan te raden alleen de lijnen zwart te maken (geen vulling)
 • You can fill your objects, but when you are going to send it to the cutter, it's recommended to remove all fill and convert the lines to black
 • Als je je ontwerp klaar hebt, kun je het naar de foliesnijder sturen
 • When you've finished, you can send it to the foil cutter

Het aansturen van de foliesnijder / Using the foil cutter

 • Zet je bestand op een USB stick, of zet het op internet zodat je er op een andere computer bij kunt.
 • Save your file on a USB stick, or a place on the internet where you can access it on another computer
 • Open het bestand in Inkscape op de computer naast de foliesnijder (de zwarte Lian Li kast)
 • Open the file in Inkscape on the computer next to the foil cutter (the black Lian Li case)
 • Draai het geheel eventueel, zodat de kortste zijde horizontaal is
 • The shortest side should be horizontal, rotate your object if it isn't
 • Zet de foliesnijder aan, er zit een schakelaar op de linkerkant
 • Turn the foil cutter on, there is a switch on the left side
 • Leg de folie in de foliesnijder, druk alle klemmen waar e folie onder zit aan
 • Place the foil in the cutter, apply pressure with all clamps that have foil under it
 • (de kleur maakt niet uit als je gaat verven)
 • (The colour of your foil does not matter when you are going to paint)
 • Ga naar Extensions>Inkcut
 • Go to Extensions > Inkcut
 • Selecteer bij properties de USB0 serial, dat is de foliesnijder
 • Select USB0 serial in properties, that is the foil cutter
 • Je kunt nu de opdracht versturen met 'send' en vervolgens op play te drukken
 • You can now send your cutting task by pressing 'send', and then 'play'

Het aanbrengen van de folie / Applying the foil

 • Knip het stuk folie los van de rol
 • Cut the foil you are going to use from the rol
 • Pak de grote beige rol en knip een stuk af van hetzelfde formaat
 • Take the big beige rol that looks like masking tape, an cut of an equally big part
 • Plak deze folie zorgvuldig op je sticker, vermijd luchtbellen
 • Stick that foil on your foil carefully, avoid bubbles
 • Je kunt nu de folie voorzichtig lostrekken en de stukjes die niet mee moeten eraf pulken
 • You can now slowly pull of your foil. Remove the pieces you don't need with your nails, or a small knife
 • De folie kun je nu op je voorwerp plakken, doe dit weer voorzichtig voor een net resultaat
 • The foil is now ready to be placed on your object. Again, do this carefully to get a good result.

Please add the machine settings you used to the machine settings page of the machine you used. 

Media: