De War Badge
Actuele versie: http://oud.fablabamersfoort.nl/nl/over-ons

Over ons

Fablab

De digitale communicatie revolutie ligt achter ons. Het is tijd voor de volgende... Personal Fabrication. De mogelijkheid 'to make almost anything', thuis met desktop machines. Het ligt nu (bijna) binnen handbereik door een concept uitgedacht door Neil Gershenfeld van MIT. Het heet een FabLab, en bestaat uit een set machines, waarmee zo niet alles, dan toch veel kan worden ontworpen en gerealiseerd. 

www.fablab.nl

Fablab Amersfoort

Fablab video (vimeo) from Katrien van Riet on Vimeo.

Fablab Amersfoort is een  bottom up grassroots Fablab. Vier kunstenaars hebben besloten niet langer te wachten op subsidies en gewoon zelf een Fablab in Amersfoort op te zetten. We hebben vooral zelfbouw en open source machines. We zijn één van de eerste Fablabs waarbij alle machines via open source software aan te sturen is.

De focus in Fablab Amersfoort ligt op hergebruik en duurzaamheid. We willen een volledig duurzaam Fablab worden.

We zijn altijd op zoek naar leuke nieuwe mensen die zin hebben om manieren te ontwikkelen om materialen her te gebruiken op onze Fablab machines.

Onze Fablab managers
FAQ
Financiën

Open Kennis

Fablab Amersfoort is een plek voor open kennisdeling. Iedereen die aan het werk is in het Fablab deelt zijn kennis met zijn medebezoekers. Met de FabPublicaties groeit er een verzameling online ontwerpen en ideeen waar iedereen uit kan putten en iets aan toe kan voegen. 
Een belangrijk onderdeel van open kennis is open design. In de designwereld is het nog helemaal nog niet zo normaal om je kennis te delen, maar de mogelijkheden van open design zijn misschien nog wel groter dan die van open source software. Zo bestaat er al een open source huis dat werd gebouwd in een FabLab, en zijn er verschillende ontwerpers die veel met open design doen. Kijk bv op www.opendesignnow.org

Fab charter

Missie: een fablab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen
 
Toegang: iedereen mag het fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het fablab delen met anderen
 
Kennis: in het fablab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen
 
Verantwoordelijkheid: je bent verantwoordelijk voor:
  • veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines
  • opruimen: het fablab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof
  • bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten
 
Geheimhouding: alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een fablab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden
 
Commercie: commercieel gebruik van het fablab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het fablab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.

Meer informatie

Fablab International: www.fablabinternational.org / www.fabfolk.com / www.fab.cba.mit.edu
Fablab Nederland: www.fablab.nl
OpenToko.org netwerk: www.opentoko.org


Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

FULL PRINTED from nueve ojos on Vimeo.